Een initiatief vóór en dóór het Westland 

De Westlandse economie draait voor een belangrijk deel op werknemers uit andere landen. Daarom moet het Westland ook zijn verantwoordelijkheid nemen voor een goede opvang van arbeidsmigranten. De transformatie van het Horti Business Center geeft hier nadere invulling aan.

 

vergadering

Westlandse initiatiefnemers

De Westlandse initiatiefnemers begrijpen de weerstand tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in woonkernen. Dit plan komt grotendeels aan die bezwaren tegemoet. Al vaker is huisvesting buiten de woonkernen van het Westland als ideaal aangegeven. Deze locatie maakt dit tot een haalbaar en realistisch plan. Daarnaast levert dit plan geen eenzijdige druk op één van de woonkernen. Het plan ligt centraal tussen de kernen Naaldwijk, De Lier en Honselersdijk waardoor de sociale belasting op onze kernen eerlijker wordt verdeeld.

De initiatiefnemers zijn al in een vroeg stadium om de tafel gegaan met alle betrokken partijen: gemeente, veiling, uitzendbureaus en uiteraard ook bewoners, al zijn er in de directe nabijheid geen centra van woonkernen te vinden. Door het vroegtijdig opstarten van het participatietraject kan eventuele overlast in de toekomst effectief worden voorkomen.

De organisatie achter de mogelijke transformatie van het gebouw bestaat uit een team van ondernemers en vastgoedexperts. Naast de aankoop, de verhuur en de herontwikkeling van vastgoed participeert het team ook in projecten voor eigen beheer of in opdracht van externe relaties.

 

Horti Hotel Westland Logo