Tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten

Al jarenlang is er een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio Westland. Ondanks veel inspanningen wordt er nog altijd weinig vooruitgang geboekt. In de eigen regio is onvoldoende woonruimte in de overspannen woningmarkt. De meerderheid van deze werknemers woont daardoor in omliggende plaatsen, wat leidt tot veel vervoersbewegingen die we liever vermijden. 

Meer over het huisvestingsprobleem 

Boek 3 Horti Hotel Westland Digitaal lage res 1

Verantwoorde huisvesting voor ruim 300 arbeidsmigranten

Wie kent ze niet: verhalen over arbeidsmigranten, die in de Westlandse woonwijken worden gehuisvest. Men ervaart overlast als er te veel personen in één huis worden ondergebracht. De snelle wisseling van bewoners zorgt ervoor dat integratie in de buurt uitblijft. Daarnaast is het de matige kwaliteit van de huisvesting die ook wel voor problemen zorgt. Ook bestaat er weerstand vanwege het feit dat op deze wijze veel eengezinswoningen van de - toch al krappe - Westlandse woningmarkt verdwijnen.

Met een mogelijke verbouwing van het Horti Business Center op bedrijventerrein Jupiter van Royal FloraHolland zet het Westland een forse stap in de goede richting. Het gebouw kan na de geplande transformatie ruim 300 arbeidsmigranten huisvesten. Om de transformatie planologisch mogelijk te maken, is daarom een vergunningsaanvraag ingediend. Het arbeidsmigrantenhotel is bestemd voor migranten die werken binnen het omliggende bedrijventerrein en bij andere (agrologistieke) bedrijven in Westland. Woon-werk verkeer kan zo vaker per fiets plaatsvinden.

Meer informatie over:

Locatie Impressie Regels en omgeving

Horti Hotel Westland Logo

Download foto's

Onderstaande foto's zijn beschikbaar om te downloaden voor redactioneel gebruik.